Samlivsbrudd og arv

Skifte av dødsbo

Mange ønsker hjelp i skifte av dødsbo. Det er en prosess som kan være krevende for de pårørende. Våre dyktige advokater har lang erfaring med håndtering av dødsbo.

Skilsmisse

Ved skilsmisse er det flere spørsmål en har behov for å få svar på. Alt fra økonomisk oppgjør til hva som er barnas beste. Da er det viktig å snakke med en advokat med ekspertise innen familierett.

Arv og arvetvister

Det sies at ingen kjenner sin familie før man har vært gjennom et arveskifte. Noen ganger klarer man heldigvis å fordele arven uten konflikter.

Barnefordeling (foreldretvister)

Våre advokater har omfattende erfaring med saker etter barneloven, og vi har derfor nødvendig fingerspissfølelse for de beste løsningene. De handler ikke om barnefordeling, men om tvisteløsning.

Ektepakt

I de fleste samliv er det en viss grad av felles økonomi. Over tid kan det bli behov for å avklare hvem som eier hva. En god måte å forebygge problemer på, er å inngå en ektepakt.

Samlivsbrudd mellom samboere

Mange opplever en konflikt i forbindelse med samlivsbrudd. De vanligste konflikter gjelder deling av eiendeler og hvor barna skal bo.

Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt er en fullmakt som først trer i kraft dersom du blir alvorlig syk, og ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser. Mange oppretter fremtidsfullmakt for å unngå å få en fremmed person som verge.

Testament

Dersom du ikke oppretter testament, vil det du etterlater deg bli fordelt etter bestemmelsene i arveloven. Disse reglene passer godt for de fleste som lever i tradisjonelle kjernefamilier, men man kan ha gode grunner for å ville planlegge arven.