Hvordan skal en arbeidsgiver unngå å miste viktige ansatte inn i NAV-systemet hvis de blir syke? – Det kan være mye å hente på å søke råd om budskapet man formidler til NAV, og tidspunktene man bør gjøre det på, sier Olav Lægreid, advokat og partner i Advisio. Han mener den beste praksisen for arbeidsgivere […]

– Det man kan tenke seg, er at man kan kreve gjenåpning av kjennelser fra Trygderetten på grunnlag av at rettsanvendelsen har vært feil, mener advokat Olav Lægreid. For Høyesterett var partene enige om at Nav hadde begått en feil, og at trygdemottakeren derfor hadde fått utbetalt for mye uførepensjon fra Statens pensjonskasse. De var også enige […]