Priser og vilkår

Hva koster det?

Utgangspunktet ved tvister eller klagesaker er at du får dekket dine advokatutgifter hvis du vinner fram. I straffesaker hvor advokaten er oppnevnt som din forsvarer eller bistandsadvokat, betaler du ingenting for advokatens arbeid. Hvis du skal betale noe i andre saker, finnes det ulike alternativer.

Ordinære vilkår

Et oppdrag hos advokat skal inngås gjennom en skriftlig oppdragsbekreftelse. Her avtaler man pris for oppdraget.
Våre ordinære priser er fra kr 2.850,- til kr 4.500,- inkludert mva. per time, avhengig av sakens art og krav til spesialkompetanse.
Hvis du er medlem av en organisasjon som har samarbeid med oss, får du rabatt.

Fastpris

I noen tilfeller kan vi tilby fastpris. Dette gir full trygghet om kostnadene, og i tillegg vil det ofte være den billigste løsningen for deg. Du betaler en sum før arbeidet starter, og kan si deg ferdig med kostnadene med en gang.
Muligheten for fastpris beror på en vurdering av oppdragets innhold, tidsperspektivet og andre konkrete forhold.

Dekket av forsikring

I visse saker vil man få dekket advokatutgifter av et forsikringsselskap. Dette gjelder blant annet i personskadesaker som dekkes av en forsikring. Hvis man har en innboforsikring, kjøretøyforsikring eller husforsikring, vil denne også kunne gi rett til dekning av advokatutgifter i tvister av ulike slag. Vi gir deg en gratis vurdering av mulighetene for slike dekninger og sender søknaden for deg uten kostnad hvis slik dekning er aktuelt.

Fri rettshjelp

I en del saker kan man få fri rettshjelp. Dette betyr at det offentlige enten dekker alt, eller det aller meste av advokatutgiftene. For enkelte av sakstypene gis fri rettshjelp bare hvis klienten har inntekt og formue under visse grenser. Ta kontakt med oss for å høre om du kan få fri rettshjelp i din sak.

Våre samarbeidspartnere

Autisme
lyme
oslo medisinske senter
ryggforeningen