Vårt mål

Vårt mål er å yte juridisk bistand på et svært høyt faglig nivå, til en pris som er fornuftig og realistisk for klienten.

Les mer

Rettigheter og muligheter

Problemløsning krever erfaring, livsinnsikt og høy fagkunnskap. Hos oss vil du møte en erfaren advokat med riktig kompetanse.

Møt menneskene

Saksvurdering

Alle saker er unike, og det er også din sak.
Vi vurderer din sak i en gratis samtale.

Kontakt oss

Advokatfirmaet Advisio AS

Advokatfirmaet Advisio i Oslo er blant landets fremste advokatfirmaer innen erstatningsrett og trygdesaker, og vi arbeider også mye med arbeidsrett, strafferett og psykisk helsevern. Vi har betydelig erfaring og kompetanse til å bistå i saker om arv, framtidsfullmakter, vergemål, samlivsbrudd og samvær med barn. Ekspertise er sjelden gratis, men på sikt kan det spare deg mye.

COVID-19

COVID-19

Advokatfirmaet Advisio følger anbefalingene fra norske helsemyndigheter og har rutiner for å forebygge smitte.

Vi tilpasser oss

Geografiske avstander eller helsemessige utfordringer med å reise og besøke oss kan gjøre at et fjernmøte er den beste måten å møtes på. Covid-19 har gjort dette aktuelt for enda flere.

Selv om vi fortsatt gjerne mottar besøk, og har gode rutiner for å forebygge koronasmitte, kan vi også gjennomføre møter på video (f.eks. Teams, Zoom eller FaceTime), eller på telefon.

Våre fagområder

Vi tar alltid utgangspunkt i klientens situasjon, som ofte gjør det aktuelt å oppsøke nettopp Advokatfirmaet Advisio
– på grunn av at vi kan fagområdene våre og ser sammenhenger av betydning for den situasjonen du totalt sett står i.

Trygdesaker

Trygderett er et stort og komplisert felt, og det er derfor viktig å skaffe seg en advokat med nødvendig spesialkunnskap. Blant våre advokater finner man noen av landets best kvalifiserte til å bistå i saker knyttet til folketrygdloven.

Barnefordeling (foreldretvister)

Våre advokater har omfattende erfaring med saker etter barneloven, og vi har derfor nødvendig fingerspissfølelse for de beste løsningene. De handler ikke om barnefordeling, men om tvisteløsning

Arv og arvetvister

Det sies at ingen kjenner sin familie før man har vært gjennom et arveskifte. Noen ganger klarer man heldigvis å fordele arven uten konflikter.

Pasientskade

Helsevesenet gjør fra tid til annen feil. Det kan for eksempel dreie seg om feilbehandling, forsinket diagnose eller feil diagnose. Pasienten kan da ha krav på erstatning fra staten, via Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Yrkesskade

Erstatning og ytelser ved yrkesskade dekkes både av NAV og forsikring. Arbeidsgiver har plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Hos NAV kan man få ménerstatning og visse fordeler ved beregningen av ytelser.

Samlivsbrudd mellom samboere

Mange opplever en konflikt i forbindelse med samlivsbrudd. De vanligste konflikter gjelder deling av eiendeler og hvor barna skal bo.

Møt menneskene

Advokatfirmaet Advisio AS bistår privatpersoner og mindre bedrifter. Vi er spesielt gode på saker knyttet til helse, trygd, arv, familie og arbeidsrett. Vårt mål er å yte juridisk bistand på et svært høyt faglig nivå, til en pris som er fornuftig og realistisk for klienten.

Jasmine Evensen

Jasmine Evensen

advokatfullmektig
Svein Borgen

Svein Borgen

advokatfullmektig
Mathias Vellesen

Mathias Vellesen

advokatfullmektig
Stine Borge

Stine Borge

advokatfullmektig
Tony Caffrey

Tony Caffrey

advokatfullmektig