Spesialiserte
advokater

Hva koster oppdraget?

Vi yter juridisk bistand på et svært høyt faglig nivå, til en pris som er fornuftig og realistisk for klienten.

Les mer

Få en gratis vurdering

Alle saker er unike, og det er også din sak.
Vi vurderer din sak i en gratis samtale.

Kontakt oss

Vi løser problemer

Problemløsning krever erfaring, livsinnsikt og høy fagkunnskap. Hos oss vil du møte en erfaren advokat med riktig kompetanse.

Våre fagområder

Trygd og arbeidsrett

Blant våre advokater finner man noen av landets best kvalifiserte til å bistå i saker knyttet til folketrygdloven og arbeidsmiljøloven.

Samlivsbrudd og arv

Vi har omfattende erfaring med forhandlinger i saker om arv og skifte, og vi kan vise til gode resultater fra rettssaker når dette har vært nødvendig. Ta kontakt for en gratis kartlegging av din situasjon.

Personskade

Hvis man blir skadet ved en arbeidsulykke eller i trafikken, vil man ha krav på erstatning. Det samme gjelder en rekke sykdommer som skyldes smittestoffer eller giftstoffer på jobb. Vi har lang erfaring med slike saker.