Trygd og arbeidsrett

BPA og kommunale omsorgstjenester

Ved sykdom eller nedsatt funksjonsevne vil kommunen ofte ha et ansvar for å yte ulike tjenester eller gi økonomisk støtte. Dette kan blant annet være tilrettelagte botilbud, sykehjemsplass, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) eller kommunal omsorgslønn.

Trygderett

Trygderett er et stort og komplisert felt, og det er derfor viktig å skaffe seg en advokat med nødvendig spesialkunnskap. Blant våre advokater finner man noen av landets best kvalifiserte til å bistå i saker knyttet til folketrygdloven.