Personvern og informasjonskapsler

Retningslinjer for personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Brukernes personvern er viktig for Advokatfirmaet Advoteket AS. Vi beskytter ditt personvern etter de til enhver tid gjeldende lover og regler. Denne personvernerklæringen gjelder for Advisio sitt nettsted.

Advokatfirmaet Advoteket AS (org. nr. 931 741 160) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på dette nettstedet.

Personopplysninger som behandles

Advisio samler inn personopplysninger som navn, epost og telefon, samt IP-adresse og informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, nettleserinstillinger mv. I tillegg kommer konkrete opplysninger du gir oss i kontaktskjema. Gjennom egne informasjonskapsler (cookies), samler vi inn opplysninger om din nettbruk for å gjenkjenne deg på våre tjenester.

Vi oppfordrer våre brukere til ikke å gi sensitive personopplysninger, som f.eks. om helse, religion, politisk oppfatning, om seksuelle forhold eller om straffedommer og lovovertredelser i våre kontaktskjemaer.

Hvordan informasjon innhentes

Advisio samler inn opplysninger gjennom kontaktskjemaer på våre nettsider og ved besøk gjennom informasjonskapsler. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til tjenesten. Du kan styre informasjonskapsler gjennom dine nettleserinnstillinger og andre verktøy.

Eksempel på skjema:
– Kontaktskjema

Formålet med informasjonen som innhentes

– Forbedre nettstedenes funksjonalitet og brukervennlighet basert på brukernes behov og interesser
– For å kunne gi tilgang til våre tjenester
– For å kunne tilby relevant informasjon på annen måte, f.eks. på nett, epost og telefon
– For å kunne ta kontakt og tilby våre tjenester, herunder advokattjenester

Vi oppretter profiler på bakgrunn av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god kundeservice. Behandlingen av opplysningene er basert på ditt samtykke

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet gjennom skjema på våre nettsteder og informasjonskapsler, lagres i vårt eget CRM-system og andre egne systemer for å oppfylle formålet med innhentingen.

Når slettes opplysningene?

Vi behandler opplysningene til du gir oss beskjed om at du vil slette dem, eller til vi selv finner det formålstjenlig. Du kan når som helst kreve deg slettet ved å kontakte oss på post@advoteket.no eller ved å ringe oss på telefon +47 977 72 500

Mottakere av opplysningene

Advisio bruker opplysningene bare for sin egen virksomhet. Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter. Advisio benytter også eksterne, profesjonelle samarbeidspartnere til å markedsføre seg, som f.eks. Google og Facebook. Slike underleverandører og samarbeidspartnere kan behandle personopplysninger på vegne av Advisio. Underleverandører og samarbeidspartnere har tilhold i Norge, EU og andre EU-godkjente land og bedrifter, hvor dine rettigheter ivaretas

Rettigheter

Du har rett til innsyn i personopplysningene om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, og du kan til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Advokatfirmaet Advoteket AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Spesielt om bruk av informasjonskapsler

Ved å benytte våre nettsteder, jfr. ovenfor, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser.

Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av informasjonskapsler, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Hva er en informasjonskapsel?

En informasjonskapsel,/ cookie, er en liten datafil som plasseres i din nettleser for å kunne holde oversikt over hva som skjer under ditt besøk og for å kunne gjenkjenne datamaskinen. En informasjonskapsel er ikke ett program og inneholder ikke virus. Du kan lese mer om informasjonskapsler her: nettvett.no.

Advokatfirmaet Advoteket AS bruker for tiden følgende informasjonskapsler:

Google Analytics

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics bruker informasjonskapsler for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Ved dette verktøyet kan en ikke få persondata, ikke enkeltdata men kun bruks/trafikkdata, og du kan ikke identifiseres. Kapselinformasjonen, altså uten personopplysninger, sendes til Google og lagres på servere i USA. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.
Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Vår digitale leverandør Benchmark Performance AS og vi selv, bruker Google Analytics til å analysere bruken av våre nettsider. Vi får også informasjon om bl.a. hvilke sider som er mest besøkt, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt, hvor brukerne har vært osv.

Google Tag Manager

Dette nettstedet bruker Google Tag Manager, som bruker informasjonskapsler til styring og implementering av script. Google Tag Manager er en tjeneste som lar vår digitale leverandør organisere script enkelt på våre nettsider. For eksempel håndterer de Google Analytics script gjennom Google Tag Manager.

Facebook Pixel

Facebook Pixel er Facebooks analyseverktøy som på lik linje med Google Analytics, samler bruks og trafikk data, men ikke enkeltbrukers data, og du kan ikke identifiseres

Du kan skru av informasjonskapsler

Det er fullt mulig å skru av informasjonskapsler i din nettleser. Men vær da klar over at svært mange nettsider ikke vil fungere. Du vil for eksempel ikke ha mulighet til å handle i nettbutikker eller logge deg på sosiale medier slik som Facebook, Twitter og så videre.

Du kan lese om hvordan du gjør innstillinger knyttet til informasjonskapsler på nettlesernes egne sider:

Nødvendige cookies

Informasjonskapsler for publikumsmåling:

Målrettede informasjonskapsler:

Du kan slette informasjonskapsler

Du kan slette informasjonskapsler fra innstillingene i nettleseren din. Hvis du ikke endrer innstillingene til å ikke tillate informasjonskapsler, vil de opprettes igjen neste gang du går inn på et nettsted som benytter dette.

Lær mer om informasjonskapsler

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og Teletilsynet) er ansvarlig for å håndheve cookieparagrafen. Her kan du lese mer om Post- og Teletilsynets uttalelser i forbindelse med ekomloven.

Datatilsynet har selv uttalt at de er i mot løsningen om at nettsteder nå må opplyse om bruken av informasjonskapsler. Dette skyldes blant annet fordi det er upraktisk og fordi det er vanskelig å håndtere. Du kan lese mer om Datatilsynets egen uttalelse om «cookieloven» som tredde i kraft 1. juli 2013.

Kontaktinformasjon

Telefon +47 977 72 500
E-post: post@advoteket.no

Advokatfirmaet Advoteket AS
Postboks 54
2094 Minnesund