Privat

Arv og arvetvister

Det sies at ingen kjenner sin familie før man har vært gjennom et arveskifte. Noen ganger klarer man heldigvis å fordele arven uten konflikter.

Barnefordeling (foreldretvister)

Våre advokater har omfattende erfaring med saker etter barneloven, og vi har derfor nødvendig fingerspissfølelse for de beste løsningene. De handler ikke om barnefordeling, men om tvisteløsning.

Ektepakt

I de fleste samliv er det en viss grad av felles økonomi. Over tid kan det bli behov for å avklare hvem som eier hva. En god måte å forebygge problemer på, er å inngå en ektepakt.

Samlivsbrudd mellom samboere

Mange opplever en konflikt i forbindelse med samlivsbrudd. De vanligste konflikter gjelder deling av eiendeler og hvor barna skal bo.

Skilsmisse

Ved skilsmisse er det flere spørsmål en har behov for å få svar på. Alt fra økonomisk oppgjør til hva som er barnas beste. Da er det viktig å snakke med en advokat med ekspertise innen familierett.

Trygderett

Trygderett er et stort og komplisert felt, og det er derfor viktig å skaffe seg en advokat med nødvendig spesialkunnskap. Blant våre advokater finner man noen av landets best kvalifiserte til å bistå i saker knyttet til folketrygdloven.