Ny dom om tilbakebetaling får betydning for tusener av trygdesaker