NAV stanser AAP etter at koronaforskriften er opphevet