ME-organisasjon med bistand fra Advisio vant fram mot LP-studien