Hvilken rolle har bostyreren i et dødsbo?

Når et dødsbo skal skiftes offentlig, er det bostyreren sitt ansvar å gjennomføre arveoppgjøret på vegne av arvingene. Men hva er egentlig en bostyrer? Og hvilke plikter har en bostyrer i et dødsbo?

Hva er en bostyrer?

En bostyrer (tidligere kalt bobestyrer) er en advokat som er oppnevnt av retten til å gjennomføre et offentlig skifte på vegne av boet. Det vil si at bostyreren er ansvarlig for å gjennomføre dødsboskifte på vegne av arvingene og fordele arven dem mellom.

Begrepsavklaring: hva er forskjellen på en bostyrer, testamentfullbyrder og skiftefullmektig?

En bostyrer er som nevnt en advokat som bistår ved offentlig skifte av dødsbo og tilsvarer en skiftefullmektig i privat skifte av dødsbo.
En skiftefullmektig er den eller de som har påtatt seg ansvaret for å gjennomføre arveoppgjøret i privat skifte av dødsbo. Det er vanlig at enten én av arvingene påtar seg dette ansvaret eller at arvingene engasjerer en advokat til rollen som skiftefullmektig.
En testamentsfullbyrder er en advokat som er oppnevnt til rollen i et testament. Testamentfullbyrderen blir vanligvis da, dersom arvingene aksepterer det, skiftefullmektig i dødsboet.

I praksis har en bostyrer, skiftefullmektig og testamentsfullbyrder de samme oppgavene i et arveoppgjør. En bostyrer har derimot litt flere oppgaver i lys av rollen sin, blant annet rapportering til retten.

Det er mange som tror de blir bostyrer dersom de har fått ansvaret for å gjennomføre et privat skifte, men det stemmer altså ikke. Bostyrer er en tittel eksplisitt tildelt advokater som blir oppnevnt av retten i offentlig skifte.

Bostyrers plikter ved dødsbo

En bostyrer er ansvarlig for den praktiske og juridiske gjennomføringen av et offentlig dødsboskifte (arveoppgjør). Bostyreren har ikke fullmakt til å treffe avgjørelser i boet og må innhente samtykke fra samtlige arvinger. Bostyreren er ansvarlig for at arveoppgjøret skal utføres korrekt i henhold til arv og testament.

I grove trekk innebærer en bostyrers plikter:

Hva er prisen for en bostyrer ved dødsbo?

Bostyrere tar et nokså normalt advokathonorar og honoreres per time.

Les mer i artikkelen: Offentlig skifte – hva innebærer det?

En bostyrer kan ikke løse konflikter i arveoppgjøret

Dersom det oppstår konflikter mellom arvingene i et offentlig skifte, er det viktig å vite at bostyreren ikke har fullmakt til å løse konflikten. En bostyrer skal være nøytral og ta hensyn til alle arvingene. Dersom det oppstår konflikter, vil bostyreren be retten om at det settes en frist for å reise skiftetvist og det vil bli ført en tradisjonell rettssak.

Advisio bistår deg ved konflikter i arveoppgjøret

Våre advokater har spisskompetanse på arverett og lang erfaring med å føre arvetvister for domstolene. Dersom du står oppi en arvekonflikt i et offentlig skifte bistår vi deg gjerne med å ivareta dine interesser. Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat om din sak!


AV ADVOKATFIRMAET ADVISIO AS