Gro Sandvold

Gro Sandvold er partner i Advisio. Hun har praktisert som advokat siden 2004, hvor hun hovedsakelig har arbeidet med trygdesaker og saker om yrkesskadeforsikring, samt arbeidsrett og familierett.

Sandvold regnes som en av landets fremste eksperter på trygderett og har bakgrunn som jurist i tidligere Trygdeetaten.

Hun har vært medlem av Advokatforeningens lovutvalg for velferdsrett og foredragsholder for Juristenes Utdanningssenter (JUS). Videre har hun vært foredragsholder på flere saksbehandlerkurs ved Mølla Kompetansesenter, i regi av NAV.

Gro Sandvold

Gro Sandvold

advokat / partner

Telefon: 948 67 477
E-post: gs@advisioadvokat.no