Disse kravene gjelder for at testamentet skal være gyldig

Det er flere som velger å opprette testament for å fordele arven på en annen måte enn det som følger arveloven. Men for at testamentet skal være gyldig, må en rekke krav oppfylles. Vi hjelper deg slik at det blir satt opp korrekt.

Arveloven definerer i utgangspunktet hvordan arven etter deg skal fordeles til slektsarvingene etter din død. Men med moderne familier, andre nære personer enn familie, eller andre gode formål du ønsker å fordele arven til, så kan det være nyttig å skrive et testament.

Hva er “krav til gyldig testamente”?

Vi får mange spørsmål om testamenter, og det er vanlig at man formulerer det slik som i overskriften. Vi bruker betegnelsen “testament” i ubestemt form entall, og “testamentet” i bestemt form entall. I denne artikkelen får du informasjon om de viktigste kravene til et gyldig testament.

Krav til gyldig testament

For at et testament skal oppfylle sin nyttefunksjon, må man sikre at testamentet blir gyldig. Det er mange kompliserte regler om hvordan et testament skal gjøres, og hvilke disposisjoner man har adgang til å gjøre i et testament for at det skal være gyldig. Det er altså enklere sagt enn gjort å skrive et gyldig testament. I mange tilfeller er det også flere regler enn arveloven som spiller inn på hva du kan testamentere bort. Vi har samlet de viktigste reglene du må huske å følge her:

To eldre mennesker som signerer testament

Det er også vanlig at testamentet gir informasjon om hvorvidt samme person tidligere har opprettet testament, og i så fall om det nye testamentet innebærer en endring eller tilbakekall av det tidligere testamentet. Arveloven inneholder også anbefalinger om at vitnene skal bekrefte at testator var ved sans og samling, at arvelateren har opprettet testamentet av fri vilje og at de absolutte formkravene er fulgt.

Advokater med spesialitet innen arverett har standardiserte måter å sikre at alle formelle krav til testamentet blir oppfylt på. Derfor er det lurt å bruke advokat på å opprette et testament.

Krav til vitner på et testament

For at testamentet skal være gyldig er det som nevnt nødvendig å ha to vitner når du skriver
testament. Det er også krav til vitnene som man må huske på å oppfylle:

Hvis ikke vitnene oppfyller disse kravene, så vil heller ikke testamentet være gyldig.

Tolkningen av innholdsmessige krav og formkrav til testamentet

I tillegg til at det er viktig å følge formkravene for at testamentet skal være gyldig, er det andre begrensninger som kan gjøre testamentet ugyldig. Det er begrensninger om hva man kan opprette testament om, og økonomiske begrensninger for hvor mye du kan testamentere bort. For eksempel er det grenser for hvor mye du kan redusere barnas eller ektefellens arverett.

Disse tingene er viktige å vite om, og slike beregninger må gjøres korrekt. Grensene for hva et gyldig testament kan inneholde, påvirkes også av andre regler. Dette kan gjelde bruksrettigheter, eiendeler i sameie, aksjer eller avtaler i selskapsforhold, men også mer spesielle rettsforhold som odelsrett, forkjøpsrett, eller konsesjonsplikt og andre offentlige reguleringer. Et riktig svar på dette får man først ved å oppsøke profesjonell juridisk hjelp.

Selv om man er klar over de viktigste reglene for testamentet, så er det fort gjort å gjøre små feil. Hvis testamentet bare er nesten riktig, kan det medføre ugyldighet, og det fører ofte til mye ekstra arbeid og kostnader for arvingene. Det kan også føre til misforståelser eller feil i behandlingen av dødsboet når den tid kommer.

I testamentet kan du oppnevne en advokat som testamentsfullbyrder. Gjennom dette forsikrer du deg om at testamentet blir fulgt, på et tidspunkt hvor du selv er gått bort og ikke lenger kan påvirke utfallet. Det kan spare arvingene for mye uro, konflikter og store utgifter.

Advisio har dyktige advokater som har lang erfaring med arveretten. Vi hjelper deg med å sette opp testamentet slik at det blir gyldig, i tillegg til å ivareta dine ønsker og behov.

Les mer om hvordan vi kan bistå deg med testamentet her.

AV ADVOKATFIRMAET ADVISIO AS