Våre spesialfelt

Trygd og arbeidsrett

Blant våre advokater finner man noen av landets best kvalifiserte til å bistå i saker knyttet til folketrygdloven og arbeidsmiljøloven.

Samlivsbrudd og arv

Vi har omfattende erfaring med forhandlinger i saker om arv og skifte, og vi kan vise til gode resultater fra rettssaker når dette har vært nødvendig. Ta kontakt for en gratis kartlegging av din situasjon.

Personskade

Hvis man blir skadet ved en arbeidsulykke eller i trafikken, vil man ha krav på erstatning. Det samme gjelder en rekke sykdommer som skyldes smittestoffer eller giftstoffer på jobb. Vi har lang erfaring med slike saker.

Advokatfirmaet Advisio bistår privatpersoner og mindre bedrifter. Vi er spesielt gode på saker knyttet til helse, trygd, arv, familie og arbeidsrett. Vårt mål er å yte juridisk bistand på et svært høyt faglig nivå, til en pris som er fornuftig og realistisk for klienten.