olav artikke ADVISIO

Flere titalls er blitt uskyldig dømt for trygdesvindel siden 2012. – Nav har hatt en usedvanlig hardhendt måte å håndtere disse sakene på, sier ekspert på trygderett.

– Dette er en skikkelig flause for Nav, med enorme konsekvenser for alle personene som er blitt feilaktig behandlet, sier advokat Olav Lægreid som er ekspert på trygderett.

Mandag ettermiddag ble det kjent at flere titalls trygdemottagere er uriktig dømt for å ha tatt trygdeytelser til andre EØS-land. 36 av disse er blitt dømt til fengsel, til tross for at de er uskyldige.

Reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land mens man har vært bosatt i Norge, har ikke vært praktisert riktig siden EUs trygdeforordning kom i 2012, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch sier at saken savner sidestykke i norsk rettshistorie.

Minst 36 uriktig dømt til fengsel for trygdesvindelLægreid har tidligere kritisert Nav sitt nye regelverk for arbeidsavklaringspenger (AAP). Han mener informasjonen som nå har kommet frem, har hatt skandaløse konsekvenser.

– Nav har hatt en usedvanlig hardhendt måte å håndtere disse sakene på. Og nå ser vi de katastrofale følgene. For eksempel har folk som har gått på arbeidsavklaringspenger mistet hele rettigheten til ytelsen fremfor å få en midlertidig stans, sier advokaten.

Forsett artikkelen på aftenposten.no