Svein Borgen

Svein er jurist (master i rettsvitenskap) fra Universitetet i Oslo, med en masteroppgave i familierett om skjevdeling ved skilsmisse. Han har spisskompetanse på arve- og familiesaker i tillegg til at han bistår våre klienter på alle våre saksområder.

Svein er også utdannet cand. mag. fra Universitetet i Bergen og master i europeiske og amerikanske studier fra UiO. Han har vært lektor i videregående skole og jobbet i Utdanningsdirektoratet.

Svein Borgen

Svein Borgen

advokatfullmektig

Telefon: 976 11 004
E-post: sb@advisioadvokat.no

Bakgrunn

– Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Advisio AS
– Førstekonsulent, Utdanningsdirektoratet
– Lektor, Sonans privatgymnas
– Frivillig juridisk saksbehandling, Gatejuristen
– Frivillig juridisk rådgivning, Mental Helse Ungdom
– Sensor, Privatistkontoret
– Lektor, Persbråten videregående skole
– Lektor, Wang toppidrett

Utdanning

– Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
– Videreutdanning i spansk for lærere, Universitetet i Oslo
– Praktisk-pedagogisk utdanning, Universitetet i Oslo
– Master i europeiske og amerikanske studier, studieretning Frankrike, Universitetet i Oslo
– Cand. Mag., Universitetet i Bergen