Svein Borgen

Svein er jurist (master i rettsvitenskap) fra Universitetet i Oslo, med en masteroppgave i familierett om skjevdeling ved skilsmisse. Han har spisskompetanse på arve- og familiesaker i tillegg til at han bistår våre klienter på alle våre saksområder.

Svein er også utdannet cand. mag. fra Universitetet i Bergen og master i europeiske og amerikanske studier fra UiO. Han har vært lektor i videregående skole og jobbet i Utdanningsdirektoratet.

Svein Borgen

Svein Borgen

advokatfullmektig

Telefon: 976 11 004
E-post: sb@advisioadvokat.no

Bakgrunn

 • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Advisio AS
 • Førstekonsulent, Utdanningsdirektoratet
 • Lektor, Sonans privatgymnas
 • Frivillig juridisk saksbehandling, Gatejuristen
 • Frivillig juridisk rådgivning, Mental Helse Ungdom
 • Sensor, Privatistkontoret
 • Lektor, Persbråten videregående skole
 • Lektor, Wang toppidrett

Utdanning

 • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • Videreutdanning i spansk for lærere, Universitetet i Oslo
 • Praktisk-pedagogisk utdanning, Universitetet i Oslo
 • Master i europeiske og amerikanske studier, studieretning Frankrike, Universitetet i Oslo
 • Cand. Mag., Universitetet i Bergen