Stine Borge

Stine er jurist (master i rettsvitenskap) fra Universitetet i Bergen. Hun har fordypning innen immaterielle rettigheter, og skrev masteroppgave innenfor opphavsrett. Stine arbeider med ulike sakstyper hos oss, men spesielt med trygderett og personskadesaker.

Stine Borge

Stine J. Borge

advokatfullmektig

Telefon: 469 03 303
E-post: sjb@advisioadvokat.no

Bakgrunn

– Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Advisio AS
– Jurist/eiendomsmeglerfullmektig, Utleiemegleren Sinsen
– Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Danielsen & Co

Utdanning

– Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen