Slik jobber vi

Et vellykket oppdrag

Advokatfirmaet Advisio er et spesialisert advokatfirma. Det betyr at vi er eksperter på rettsområder knyttet til våre to arbeidsfelt. Til gjengjeld kjenner vi disse feltene mye dypere enn allmennadvokaten gjør. Det ene arbeidsfeltet vårt er rettsområder knyttet til familie og arv, og det andre (og største) gjelder helse og arbeid. Vi bistår privatpersoner og bedrifter med behov for effektiv advokatbistand på våre spesifikke fagfelt.

De aller fleste advokater har sine spesialfelt som de er gode på. Det finnes neppe noen advokater som er gode på alt. Derfor er det viktig å søke etter en advokat som behersker det området saken gjelder. Noen ganger har man bruk for advokat til flere ulike ting samtidig, og da er det lurt å oppsøke et advokatkontor som har spisskompetanse på de aktuelle områdene – ikke bare på ett av dem.

Fagområdene våre har mange innbyrdes sammenhenger som gjør dette spesielt nyttig å være klar over. Vår kompetanse på arbeidsrett og trygderett er et eksempel på en slik kombinasjon, som både arbeidsgivere og privatpersoner kan ha nytte av. Et annet eksempel er praktiske sammenhenger mellom arvesaker og personforsikring, eller mellom trafikkskade og trygd.

Vårt utgangspunkt

Vi tar alltid utgangspunkt i klientens situasjon, som ofte gjør det aktuelt å oppsøke nettopp Advokatfirmaet Advisio – på grunn av at vi kan fagområdene våre og ser sammenhenger av betydning for den situasjonen du totalt sett står i.

Vi har svært høy kompetanse på testamenterarvesaker og skifte ved samlivsbrudd. Vår ekspertise på helsefeltet er velkjent. Vi yter bistand på et svært høyt nivå i alle saker relatert til helse og arbeid, fra trafikkskader via trygd og arbeidsrett til pasientskade og kommunale tjenester.

sjakkbode

Vårt mål

For oss i Advokatfirmaet Advisio er målet å yte juridisk bistand på et svært høyt faglig nivå, til en pris som er fornuftig og realistisk for klienten. Denne målsettingen oppnår vi ved å kombinere høy kompetanse og spesialisering med en åpen holdning til deg som klient og enhver ny situasjon vi bistår i. Vi former rammene for oppdraget sammen med deg, og dette skal nedfelles i en skriftlig oppdragsbekreftelse.

Det er vår kontrakt med deg.

Her blir det også avtalt hva oppdraget skal koste. Du kan lese mer om våre priser her.

Våre samarbeidspartnere

Autisme
lyme
ME foreldrene
norges fibromyalgi forbund
oslo medisinske senter
ryggforeningen