Trygd og arbeidsrett

BPA og kommunale omsorgstjenester

Ved sykdom eller nedsatt funksjonsevne vil kommunen ofte ha et ansvar for å yte ulike tjenester eller gi økonomisk støtte. Dette kan blant annet være tilrettelagte botilbud, sykehjemsplass, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) eller kommunal omsorgslønn.

Oppsigelse

Oppsigelse av arbeidsforhold kan ha mange årsaker, men også mange konsekvenser. Både arbeidstaker og arbeidsgiver har ofte et stort behov for profesjonell veiledning i en slik prosess. Vi har omfattende erfaring med oppsigelse, suspensjon, avskjed og nedbemanning.

Arbeidsgiver

Mange arbeidsgivere kan ha stor nytte av bistand fra advokater med kunnskap om både regelverket i folketrygden og hvordan NAV tenker.

Trygderett

Trygderett er et stort og komplisert felt, og det er derfor viktig å skaffe seg en advokat med nødvendig spesialkunnskap. Blant våre advokater finner man noen av landets best kvalifiserte til å bistå i saker knyttet til folketrygdloven.