Personskade

Trafikkskade

Personskade etter en trafikkulykke gir ofte rett til erstatning fra et forsikringsselskap. Våre advokater har bred erfaring med personskadeerstatning, og vi bistår jevnlig i saker om trafikkskade.

Personforsikringer

Det kan være vanskelig å nå fram med krav mot forsikringsselskap. Vi kan bistå deg på alle stadier av en slik sak, og vi har god kjennskap til de ulike forsikringsproduktene. Med vår bistand vil prosessen bli mer målrettet og lede til raskere resultater.

Yrkesskade

Erstatning og ytelser ved yrkesskade dekkes både av NAV og forsikring. Arbeidsgiver har plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Hos NAV kan man få ménerstatning og visse fordeler ved beregningen av ytelser.