Olav Lægreid

Advokat Olav Lægreid er partner i Advisio og firmaets grunnlegger. Han har lang erfaring med jus for privatpersoner og mindre bedrifter, og har blant annet bakgrunn fra dømmende stilling i Trygderetten. Han er også tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, hvor han jevnlig har oppdrag som sensor og veileder for mastergradsoppgaver i trygderett og i familie- og arverett.

Lægreid har tidligere arbeidet som universitetslektor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Der har han undervist i familie- og arverett samt juridisk metode. Han er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for velferdsrett.

Lægreid har publisert flere artikler i juridiske fagtidsskrifter og er fortsatt aktiv som vitenskapelig forfatter, med særlig fokus på juridiske problemstillinger knyttet til helse. Han arbeider også med strafferett, særlig saker om økonomisk kriminalitet (for eksempel skattesvik, forsikringssaker eller feilutbetalinger fra NAV som blir politianmeldt).

Olav Lægreid

Olav Lægreid

advokat

Telefon: 977 72 500
E-post: ol@advisioadvokat.no

Bakgrunn

– Veileder og sensor på mastergradsavhandlinger i trygderett, Universitetet i Oslo
– Veileder og sensor i familie- og arverett, Universitetet i Oslo
– Medlem av Advokatforeningens lovutvalg for velferdsrett, 2018-2021
– Rettsfullmektig ved Trygderetten 2012 – 2015
– Universitetslektor i rettsvitenskap, UiO 2012 – 2013
– Aktiv som forfatter av rettsvitenskapelige artikler
– Daglig leder for kommunalt næringsutviklingsforetak 2004 – 2005
– Omfattende styreerfaring fra aksjeselskaper og foreninger, samt politiske og offentlige verv

Utdanning

– Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo
– Autorisert konsulent for teamutvikling, Right Management Consultants
– Utdanning i prosjektledelse, Handelshøyskolen BI