olav artikkel2

Nav sliter med gamle datasystemer i jakten på trygdetabber – har ikke statistikk

Nav har ikke et system som kan gi dem oversikt over omfanget av trygdeskandalen, ifølge trygdeadvokat. Nav innrømmer at det kan bli utfordrende å finne alle feilbehandlede sakene.

NRK har fått tilgang til et brev sendt fra Nav til arbeids- og sosialdepartementet i desember 2016.

I brevet står det svart på hvitt at etaten mangler statistikk over arbeidsavklaringspenger utbetalt til brukere i utlandet.

«Vi har ikke statistikk over eksport på AAP. Det er ikke egne oppgaver i Arena for eksport, og det finnes ikke statistikk over dette. Verken i Datavarehus eller styringsverktøyet. Vi har derfor ikke noe tallmateriale til å kunne presentere den statistikken som etterspørres.»

Magne Fladby, seksjonssjef i Nav, og hans team på
 50 medarbeidere jobber i dag med å kartlegge Nav-brukere som er blitt feilbehandlet.

Fortsett til artikkelen på nrk.no