Mathias Vellesen

Mathias er jurist (master i rettsvitenskap) fra Universitetet i Bergen. Han har skrevet masteroppgave om alminnelig hjelpeplikt i strafferetten.

Mathias bistår våre klienter innenfor alle våre saksområder, men jobber mest med trygderett, erstatningsrett og arbeidsrett.

Mathias Vellesen

Mathias Vellesen

advokat

Telefon: 918 76 647
E-post: mv@advisioadvokat.no

Bakgrunn

– Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Advisio AS
– Fondet for regionale verneombud, Arbeidstilsynet

Utdanning

– Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
– Utvekslingsopphold, China University of Political Science and Lawen