Markus Bekkevold

Markus Bekkevold er jurist (master i rettsvitenskap) fra Universitetet i Oslo, med en masteroppgave i familierett om rettstilstanden mellom samboere. Han har spisskompetanse på arve- og familiesaker, i tillegg til at han bistår klienter på våre øvrige saksområder.

Markus Bekkevold

Markus Bekkevold

advokatfullmektig

Telefon: 469 03 303
E-post: mb@advisioadvokat.no

Bakgrunn:

  • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Advisio AS
  • Juridisk konsulent, NAF – Norges Automobil-Forbund
  • Saksbehandler, JURK – Juridisk rådgivning for kvinner

Utdanning:

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo