Jasmine Evensen

Jasmine er jurist (master i rettsvitenskap) fra Universitetet i Oslo, og har erfaring fra ledelse, administrativt arbeid og pedagogikk. Jasmines fordypning i innen individuell arbeidsrett, konflikthåndtering og barnerett, og skrev masteroppgave om strafferett og etikk.

Jasmine har bistått i en rekke trygdesaker og har oppnådd gode resultater for våre klienter i disse sakene. Hun har også prosedert i en rekke saker etter barneloven, hvor det også er oppnådd gode løsninger. Jasmine bistår også klienter innenfor våre øvrige saksområder.

Jasmine Evensen

Jasmine Evensen

advokat

Telefon: 917 41 350
E-post: je@advisioadvokat.no

Bakgrunn

– Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Advisio AS
– Leder og koordinator, fordypningsprogram i dans, Oslo kulturskole
– Teamleder, Oslo kulturskole
– Pleiemedarbeider, Kongsberg kommune

Utdanning

– Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo