OLAV ADVISO OSLO

Advokat og ekspert på trygderett Olav Lægreid reknar med at mange som har vore ramma av Nav si feiltolking av lovverket, har gått på ein økonomisk smell. For ein del er det snakk om økonomisk ruin, meiner han.

Lægreid reagerer sterkt på at den norske påtalemakta ikkje har gjort eit eige arbeid for å undersøkje om den underliggjande juridiske problemstillinga er korrekt formulert av Nav, og at grunnlaget for å dømme menneske til straff er skikkeleg greidd ut.

– Fleire instansar har vore involverte i denne typen saker, og ingen av dei har avslørt feilen. Det er alvorleg, seier Olav Lægreid til NRK. Han meiner det har vore kritiske røyster til korleis lovverket har vore tolka.

– Alvorlege konsekvensar

Advokaten meiner det er vanskeleg å sjå omfanget av desse sakene no, men han er sikker på at det er langt fleire saker enn det som har kome fram hittil.

– Det er alvorlege konsekvensar for dei dette gjeld. Vi veit at 36 menneske er dømde til straff urettmessig, og det er alvorleg. Talet på saker der Nav krev tilbakebetaling frå klientar er nok ganske mykje større. Det er heilt sikkert fleire tusen personar, seier han.

Lægreid meiner det er viktig at dei som meiner dei har betalt tilbake pengar dei har fått frå Nav, bør ta kontakt med ein advokat som kan dette fagfeltet.

Forsett artikkelen på nrk.no

Se nrk nyheter her