olav artikkel29

ESA ba norske myndigheter forklare trygdepraksisen allerede i 2015

Regjeringen har sagt at de var helt uvitende om trygdeskandalen frem til 2018. Men allerede i 2015 ba EØS-tilsynet ESA departementet om å forklare praksisen. – Brevet er så tydelig som det kan få blitt, sier en ekspert på trygderett.

I et brev til departementet i 2015 skriver EFTAs overvåkningsorgan (ESA) at arbeidsavklaringspenger er en ytelse som kan tas med til andre land. Norge skal ha forsikret at de ville følge EØS-reglene, og nå vil ESA vite hva som skjedde.

Så langt har Sosial- og arbeidsdepartementet uttalt at de helt til 2018 var uvitende om at Norges tolkning av regelverket kunne være feil.

I september 2015 sendte EØS-tilsynet ESA et brev til Arbeids- og sosialdepartementet hvor de gjorde norske myndigheter oppmerksomme på en klage der en person hadde blitt nektet å ta med avklaringspenger til Sverige av Nav.

Fortsett til artikkelen på nrk.no