olav advisio advokat

Ekspert: – Kan gjelde 10 000 saker

Olav Lægreid mener langt flere kan være rammet av Nav-skandalen.

Mandag ble det kjent at minst 36 personer har fått fengselsstraffer på grunn av at domstolene har dømt feilaktig, etter regelsurr fra Nav.

Det ble også opplyst at det potensielt kan være rundt 2400 saker hvor personer har fått feilaktige tilbakebetalingskrav.

Trygdeekspert Olav Lægreid har tidligere uttalt til Dagbladet at han tror dette bare er toppen av isfjellet.

Nå forteller han at advokatfirmaet Advisios advokater har laget en oversikt over alle de sakene som Trygderetten har behandlet i tilknytning til dette.

Oversikten viser at det er 98 saker i Trygderetten hvor det er helt sikkert at det er snakk om EØS-problematikk.

– Straffesakene som vi hørte om i går, er saker som er behandlet i et eget saksbehandlingsspor. Dette vil gjelde tilbakekreving av påstått feilutbetalte sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger. Det vi kan si, er at tallet er mye større enn vi ser her, sier han.

Fortsett til artikkelen på Dagbladet.no