olav advokat

Jurister tror man bare har avdekt toppen av isfjellet.

Mandag ble det kjent at minst 36 personer har fått fengselsstraffer på grunn av at domstolene har dømt feilaktig, etter regelsurr fra NAV.

Det ble også opplyst at det potensielt kan være rundt 2400 saker hvor personer har fått feilaktige tilbakebetalingskrav fra NAV.

Trygderettsekspert Olav Lægreid tror det bare er toppen av isfjellet.

– Det kan være veldig mange saker hvor det ikke er blitt en straffesak, hvor man likevel har krevd penger tilbake urettmessig, og det vil dreie seg om flere tusen saker, sier Lægreid.

Han viser at Trygderetten alene siden 2012 har behandlet rundt 250 saker som gjelder brudd på reglene om at man må oppholde seg i Norge, og at en god del av disse trolig gjelder nettopp opphold i EØS-land.

I tillegg kommer altså sakene som aldri har endt opp i rettssystemet, eller blitt klaget inn.

– 2400 saker høres altfor lavt ut. Bare Trygderetten har behandlet 250 saker siden 2012, hvor en stor andel trolig kan spores tilbake til opphold i EØS-land. Da kan du si at det er ti ganger så mange i Nav klageinstans og det er bare cirka ti prosent som klager i utgangspunktet, forklarer Lægreid.

Fortsett til artikkelen på Dagbladet.no