Trygderettsekspert mener nettstedet promoterer alternativ behandling i form av kognitiv terapi, og at Nav lider av den vrangforestillingen at dette kan behandle ME-sykdommen. Nav avviser kritikken. – Ingen godkjenning av innholdet det lenkes til, svarer Helsedirektoratet.

Det offentlige nettstedet Helsenorge.no skal tilby kvalitetssikret informasjon om helse, sykdom og rettigheter. Advokat og ekspert i trygderett Olav Lægreid, i selskapet Advisio Advokat, reagerer kraftig på at informasjonen om kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME, inkluderer en lenke til pasientorganisasjonen Recovery Norge.

I et Facebook-innlegg skriver han at Recovery Norge «målbærer den udokumenterte og høyst betenkelige behandlingsformen Lightning Process (LP)».

«Recovery Norge er noe så unikt som en pasientorganisasjon for mennesker som ikke er syke, fordi de har tenkt seg ut av sykdommen. LP er magi og lite annet, så jeg foreslår at nettstedet bytter navn til heksenorge.no», skriver advokaten videre.

– På et seriøst nettsted, i hvert fall et statlig nettsted, må man forvente at lenkene som publiseres, peker til nettsteder som staten kan innestå for, og i hvert fall at det ikke er direkte useriøse informasjonskilder, utdyper Lægreid overfor ABC Nyheter.

Recovery Norge svarer: – Dypt usaklig og veldig respektløst overfor en gruppe mennesker som har vært alvorlig syke og som faktisk kun ønsker å hjelpe

Lenken ligger nederst på informasjonssiden om kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME, under fanen «Relevante nettsteder». Det er Direktoratet for e-helse som har redaktøransvar for helsenorge.no, og Helsedirektoratet som har levert innholdet på siden om CFS/ME.

Fortsett til artikkelen på abcnyheter.no

Vestfold-mannen ble i 2016 dømt for trygdesvindel etter å ha fått utbetalt arbeidsavklaringspenger fra NAV samtidig som han i perioder oppholdt seg i Spania. Han håper han er rammet av NAV-skandalen.

– Jeg satt inne i to måneder. Det var traumatisk for en mann på over 60 år, sier mannen til VG.

Med helt rent rulleblad og ingen tidligere bøter på samvittigheten, ble han dømt til 75 dagers fengselsstraff. Det skjedde over ett år etter at han hadde tilbakebetalt godt over 300.000 kroner til NAV, noe VG også har sett dokumentasjon på.

Mandag ble det kjent at minst 48 personer er uskyldig dømt for trygdesvindel på grunn av feil praktisering av EØS-regelverket siden 2012. Rundt 2400 saker eller personer har fått en tilbakekrevingssak som kan være feil.

Personene har fått sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger samtidig som de har oppholdt seg i et EU-/EØS-land.

Fortsett til artikkelen på vg.no

-Dette er bare toppen av isfjellet

Trygderettsekspert Olav Lægreid mener mørketallene etter dagens avsløring kan være store.

Mandag kom det fram at uriktig praktisering av trygderegler har ført til at minst 36 personer har fått ubetinget fengsel i opptil åtte måneder.

Det var en gjennomgang av praksis i NAV som viste hvordan reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land mens man har vært bosatt i Norge, ikke har vært praktisert riktig siden EUs trygdeforordning kom i 2012.

En foreløpig oversikt viser at omtrent 2400 personer kan ha fått tilbakebetalingskrav som kan være feil.

– Store mørketall

Advokat og trygderettsekspert Olav Lægreid mener mørketallene kan være store.

– Dette er bare toppen av isfjellet. Disse 36 som er dømt representerer bare en andel av de som er blitt tiltalt, og de igjen representerer bare en andel av de som er blitt anmeldt. Disse igjen representerer kun en andel av de som har fått problemer med NAV på grunn av den uriktige praksisen, sier Lægreid til TV 2.

Han sier feilen som er begått bygger på en uriktig forståelse av EØS-avtalen, som blant annet har som formål å sikre mobilitet av arbeidskraft og trygderettigheter.

– I folketrygdloven stilles det vilkår om at de som mottar sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger må oppholde seg i Norge. Men EU-forordning 883/04 slår fast at når man har trygderett i Norge, så har man rett til å transportere den til andre land innenfor EØS-området, sier Lægreid.

– Det er bestemt at vi ikke skal ha noen lover som er i strid med EØS, og det er her jeg oppfatter at den juridiske problematikken ligger, fortsetter han.

Fortsett til artikkelen på tv2.no

Ekspert: Flere tusen kan være rammet i trygdesaken

Langt flere personer enn det som hittil er kjent, kan være rammet av Navs feiltolkning av trygdereglene, ifølge trygdeekspert.
Mandag opplyste Nav og Arbeids- og sosialdepartementet at rundt 2.400 personer kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg.

– Det kan være veldig mange saker hvor det ikke er blitt en straffesak, hvor man likevel har krevd penger tilbake urettmessig, og det vil dreie seg om flere tusen saker, sier trygdeekspert Olav Lægreid til Dagbladet.

Han mener 2.400 saker høres altfor lavt ut og antyder at vi foreløpig bare har sett toppen av et isfjell.

– Bare Trygderetten har behandlet 250 saker siden 2012, hvor en stor andel trolig kan spores tilbake til opphold i EØS-land. Da kan du si at det er ti ganger så mange i Nav klageinstans, og det er bare cirka 10 prosent som klager i utgangspunktet, forklarer Lægreid.(Vilkår)

Fortsett til artikkelen på dn.no

Flere titalls er blitt uskyldig dømt for trygdesvindel siden 2012. – Nav har hatt en usedvanlig hardhendt måte å håndtere disse sakene på, sier ekspert på trygderett.

– Dette er en skikkelig flause for Nav, med enorme konsekvenser for alle personene som er blitt feilaktig behandlet, sier advokat Olav Lægreid som er ekspert på trygderett.

Mandag ettermiddag ble det kjent at flere titalls trygdemottagere er uriktig dømt for å ha tatt trygdeytelser til andre EØS-land. 36 av disse er blitt dømt til fengsel, til tross for at de er uskyldige.

Reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land mens man har vært bosatt i Norge, har ikke vært praktisert riktig siden EUs trygdeforordning kom i 2012, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch sier at saken savner sidestykke i norsk rettshistorie.

Minst 36 uriktig dømt til fengsel for trygdesvindelLægreid har tidligere kritisert Nav sitt nye regelverk for arbeidsavklaringspenger (AAP). Han mener informasjonen som nå har kommet frem, har hatt skandaløse konsekvenser.

– Nav har hatt en usedvanlig hardhendt måte å håndtere disse sakene på. Og nå ser vi de katastrofale følgene. For eksempel har folk som har gått på arbeidsavklaringspenger mistet hele rettigheten til ytelsen fremfor å få en midlertidig stans, sier advokaten.

Forsett artikkelen på aftenposten.no

Advokat og ekspert på trygderett Olav Lægreid reknar med at mange som har vore ramma av Nav si feiltolking av lovverket, har gått på ein økonomisk smell. For ein del er det snakk om økonomisk ruin, meiner han.

Lægreid reagerer sterkt på at den norske påtalemakta ikkje har gjort eit eige arbeid for å undersøkje om den underliggjande juridiske problemstillinga er korrekt formulert av Nav, og at grunnlaget for å dømme menneske til straff er skikkeleg greidd ut.

– Fleire instansar har vore involverte i denne typen saker, og ingen av dei har avslørt feilen. Det er alvorleg, seier Olav Lægreid til NRK. Han meiner det har vore kritiske røyster til korleis lovverket har vore tolka.

– Alvorlege konsekvensar

Advokaten meiner det er vanskeleg å sjå omfanget av desse sakene no, men han er sikker på at det er langt fleire saker enn det som har kome fram hittil.

– Det er alvorlege konsekvensar for dei dette gjeld. Vi veit at 36 menneske er dømde til straff urettmessig, og det er alvorleg. Talet på saker der Nav krev tilbakebetaling frå klientar er nok ganske mykje større. Det er heilt sikkert fleire tusen personar, seier han.

Lægreid meiner det er viktig at dei som meiner dei har betalt tilbake pengar dei har fått frå Nav, bør ta kontakt med ein advokat som kan dette fagfeltet.

Forsett artikkelen på nrk.no

Se nrk nyheter her

Trygdeskandalen: – Øker omfanget med 10-gangen

ESA tror ifølge Dagbladet at Navs feiltolkning av trygdereglene kan gå helt tilbake til Norge ble med i EØS i 1994. – Det øker omfanget med minst 10-gangen, tror trygderettsekspert Olav Lægreid.

ESA kontrollerer at Norge gjennomfører og følger direktivene i EØS-avtalen. Overvåkingsorganet undersøker nå feiltolkningen norske myndigheter har hatt av regelverket, som har ført til trygdeskandalen.

ESA-president Bente Angell-Hansen sier til Dagbladet at de undersøker om feilen også kan gjelde før 2012.

– Sånn vi ser det nå, tenker vi at dette har vært tilfelle helt siden Norge har blitt medlem av EØS-avtalen, sier ESA-president Bente Angell-Hansen til avisen.

Norge ble en del av EØS 1. januar 1994.

Fortsett til artikkelen på nrk.no

ESA ba norske myndigheter forklare trygdepraksisen allerede i 2015

Regjeringen har sagt at de var helt uvitende om trygdeskandalen frem til 2018. Men allerede i 2015 ba EØS-tilsynet ESA departementet om å forklare praksisen. – Brevet er så tydelig som det kan få blitt, sier en ekspert på trygderett.

I et brev til departementet i 2015 skriver EFTAs overvåkningsorgan (ESA) at arbeidsavklaringspenger er en ytelse som kan tas med til andre land. Norge skal ha forsikret at de ville følge EØS-reglene, og nå vil ESA vite hva som skjedde.

Så langt har Sosial- og arbeidsdepartementet uttalt at de helt til 2018 var uvitende om at Norges tolkning av regelverket kunne være feil.

I september 2015 sendte EØS-tilsynet ESA et brev til Arbeids- og sosialdepartementet hvor de gjorde norske myndigheter oppmerksomme på en klage der en person hadde blitt nektet å ta med avklaringspenger til Sverige av Nav.

Fortsett til artikkelen på nrk.no

Nav sliter med gamle datasystemer i jakten på trygdetabber – har ikke statistikk

Nav har ikke et system som kan gi dem oversikt over omfanget av trygdeskandalen, ifølge trygdeadvokat. Nav innrømmer at det kan bli utfordrende å finne alle feilbehandlede sakene.

NRK har fått tilgang til et brev sendt fra Nav til arbeids- og sosialdepartementet i desember 2016.

I brevet står det svart på hvitt at etaten mangler statistikk over arbeidsavklaringspenger utbetalt til brukere i utlandet.

«Vi har ikke statistikk over eksport på AAP. Det er ikke egne oppgaver i Arena for eksport, og det finnes ikke statistikk over dette. Verken i Datavarehus eller styringsverktøyet. Vi har derfor ikke noe tallmateriale til å kunne presentere den statistikken som etterspørres.»

Magne Fladby, seksjonssjef i Nav, og hans team på
 50 medarbeidere jobber i dag med å kartlegge Nav-brukere som er blitt feilbehandlet.

Fortsett til artikkelen på nrk.no

Olav Lægreid, advokat og ekspert i trygderett, mener Nav-direktør Tone Størseth er i komplett utakt med virkeligheten mange brukere står oppe i.

Meningsytringene i Vardens kommentarfelt er mange og sterke etter at Gisle Roksund, fastlege og spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin, tok opp de store utfordringene mange brukere har i hverdagen etter sine møter med Nav.

– Saksbehandlere uten medisinsk kompetanse overprøver fastlegens vurderinger, og det blir stadig vanskeligere å motta ytelser fra Nav, skriver Roksund blant annet i en nylig publisert kronikk i Varden.

Mener Roksund bommer

Kronikken er blitt besvart av Tone Størseth, avdelingsdirektør ved Samfunnspartner i Nav Vestfold og Telemark, som mener ulike påstander i Roksunds kronikk beviselig er feil.

– Nav overprøver ikke legens vurdering av helsesituasjonen og behandlingen, men dokumentasjonen blir alltid vurdert opp mot regelverket, skriver Størseth blant annet som svar i et leserbrev.

Fortsett til artikkelen på Varden