Entries by Advisio Advokat AS

,

Gratis advokathjelp etter trygdeskandalen lite brukt

– Hvis jeg ikke hadde hatt min kone, familie og gode venner, så hadde jeg ikke kommet gjennom dette her, sier Erik Søe Eriksen. Han måtte tømme sparekontoen, selge aksjefond og ta opp lån for å betale tilbake pengene Nav krevde. – Det er jo ikke alle som har noe i reserve, etter å ha […]

Ny dom om tilbakebetaling får betydning for tusener av trygdesaker

– Det man kan tenke seg, er at man kan kreve gjenåpning av kjennelser fra Trygderetten på grunnlag av at rettsanvendelsen har vært feil, mener advokat Olav Lægreid. For Høyesterett var partene enige om at Nav hadde begått en feil, og at trygdemottakeren derfor hadde fått utbetalt for mye uførepensjon fra Statens pensjonskasse. De var også enige […]