OLAV ADVISIO

Olav Lægreid, advokat og ekspert i trygderett, mener Nav-direktør Tone Størseth er i komplett utakt med virkeligheten mange brukere står oppe i.

Meningsytringene i Vardens kommentarfelt er mange og sterke etter at Gisle Roksund, fastlege og spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin, tok opp de store utfordringene mange brukere har i hverdagen etter sine møter med Nav.

– Saksbehandlere uten medisinsk kompetanse overprøver fastlegens vurderinger, og det blir stadig vanskeligere å motta ytelser fra Nav, skriver Roksund blant annet i en nylig publisert kronikk i Varden.

Mener Roksund bommer

Kronikken er blitt besvart av Tone Størseth, avdelingsdirektør ved Samfunnspartner i Nav Vestfold og Telemark, som mener ulike påstander i Roksunds kronikk beviselig er feil.

– Nav overprøver ikke legens vurdering av helsesituasjonen og behandlingen, men dokumentasjonen blir alltid vurdert opp mot regelverket, skriver Størseth blant annet som svar i et leserbrev.

Fortsett til artikkelen på Varden